Välkommen till JA Kemi AB

Vi marknadsför kemiska produkter för processer och för vattenrening inom industri och kommuner. Vi arbetar för att du som kund ska få full tillfredsställelse med våra produkter. Våra kemikalier kommer från väletablerade och kända tillverkare. Vi skräddarsyr optimala lösningar för varje kunds specifika situation. Rätt produkt och dosering väljs efter labb och fullskaleförsök i samarbete med våra kunder. Vatten är en viktig del av vår planet. För var och en av oss, för industrin och för miljön är rent vatten av enorm betydelse. Behovet av minskad miljöpåverkan ställer stora krav på vattenrening och slamhantering.

Våra produkter

Vi marknadsför kemiska produkter för processer och för vattenrening inom industri och kommuner. Vi arbetar för att du som kund ska få full tillfredsställelse med våra produkter. Våra kemikalier kommer från väletablerade och kända tillverkare. Vi skräddarsyr optimala lösningar för varje kunds specifika situation. Rätt produkt och dosering väljs efter labb och tydelse.

 • Flockulanter

  JA FLOCK. Modifierade polyakrylamider

  • Pulver, emulsioner.
  • Specialkemikalier för vattenrening.
  • Flockning
  • Förtjockning
  • Slamavvattning
 • JA Fix

  Högladdad coagulant.

  • Flockning
  • Förtjockning
  • Slamavvattning
  • Förbättring av restgrumlighet
 • POLYAMIN

  Coagulant

  • Flockning
  • Förtjockning
  • Slamavvattning
 • KALIUMPERMANGANAT

  • Råvattenrening, dricksvatten
 • JÄRNKLORID JKL

  • Fällningskemikalie
 • ALIMINIUMKLORID PAC

  • Fällningskemikalie
 • NATRONLUT NaOH

  • pH-justering
  • Vattenbehandling
 • SVAVELSYRA H2SO4

  • pH-justering
  • Metallbehandling

Flockulanter

SEDIFLOC, JA FLOCK

Mångsidiga produkter.
Flockulanttyperna är syntetiska vattenlösliga polyakrylderivat med vars hjälp små svårsedimeterbara partiklar kan separeras ur vatten.

• Vattenrening
• Förtjockning av suspensioner
• Slamavvattning

Flockulanterna är mångsidiga och det finns lämpliga kvaliteter för olika användningsområden.

Flockulanterna bidrar i högsta grad till att förbättra vattenreningen t.ex. inom process- industrin och kommunala reningsverk.

Flockulanttyper
Flockulanterna finns i anjoniska, nonjoniska samt katjonisk form och med olika molekylvikter. Produkterna kan användas inom ett stort pH-område.

Återvinning av fibrer
Inom massa- och pappersindustrin ökar betydelsen av att återvinna och återanvända fibrer såväl av ekonomiska som av miljöskäl. Vid både sedimenterings- och flotationsprocesser får man med Flockulanter en snabb och effektivare avvattning vid slamhanteringen.

JA Kemi

Företaget
JA KEMI AB importerar och marknadsför kemiska produkter för processer och för vattenrening inom industri och kommuner. Inom JA KEMI har vi mångårig erfarenhet av vattenrening. Vårt huvudkontor är beläget vid Liljedal i Grums kommun, med administration och kemikalielager i Karlstad.

Lager
Från vårt kemikalielager kan vi erbjuda korta leveranstider.

Service
Med utnyttjande av våra transportabla laboratorium kan förstudier göras i optimeringsarbetet att finna rätt produkt och ekonomisk doseringsmängd.

Därför finns vi

Vi ska verka för en bättre miljö och renare vatten genom hållbar utveckling och bättre effektivitet.

Kontakt

 • JA Kemi AB

  Liljedal, Haget 1

  S-664 96 Segmon

  Sverige

 • Tel: +46 (0)555 613 86

  Fax:

  E-post: office@jakemi.se